Suum Cuique

Mastervereniging voor Civiel recht, genootschap voor Rechtsvinding

Agenda

Voor onze activiteiten kunt u zich aanmelden door een mail te sturen naar suumcuique@law.leidenuniv.nl. Zie voor onze meest recente en nog komende evenementen tevens onze Facebook-pagina.


Afgelopen evenementen

31 oktober: De bekendste anonieme donor van Nederland: Lezing over anoniem donorschap

Advocaat Mark de Hek kwam een lezing geven over de zaak tegen het Rijnstate ziekenhuis om deze te verplichten de gegevens van de donorvader van zijn cliënt Maria bekend te maken. Het was een zeer geslaagde lezing met een even geslaagde borrel!


17 oktober 2019: Kantoorbezoek Simmons & Simmons

Op 17 oktober zijn wij op kantoorbezoek geweest bij Simmons & Simmons. Samen met het Rotterdamse dispuut Probus hebben we een juridische variant van Zeeslag gespeeld.

20 juni 2019: Buitendag met Loyens en Loeff Rotterdam

Op 20 juni heeft onze buitendag plaatsgevonden met o.a. Loyens en Loeff Rotterdam.24 mei 2019: Congres Tussen Kunst en Recht

Op 24 mei zal het jaarlijkse congres van Suum Cuique plaatsvinden met dit keer als thema 'Tussen Kunst en Recht'.

Tijd: 13.00 - 17.00 met aansluitend een borrel

Locatie: KOG A 1.44 (Lorentzzaal)12 maart 2019: Kantoorbezoek Simmons & Simmons

Op dinsdag 12 maart zijn wij op kantoorbezoek geweest bij Simmons & Simmons in Amsterdam. Tijdens het bezoek zijn wij samen met een studievereniging uit Rotterdam in teams onderverdeeld en hebben wij aan een onderhandelingscasus gewerkt. Het was een geslaagde middag.27 februari 2019: Kantoorbezoek Pels Rijcken

Op 27 februari zijn wij op kantoorbezoek geweest bij Pels Rijcken. Het was een erg geslaagde middag waarmee wij nader kennis gemaakt hebben met de praktijk van de secties civiel procesrecht en cassatie.24 januari 2019: Lezing Louboutin en Heksenkaas

Op 24 januari 2019 zijn wij op bezoek gegaan bij het kantoor van professor Visser; Visser Schaap en Kreijger te Amsterdam. Professor Visser gaf een lezing waarin hij onder meer in ging op actuele intellectuele eigendomszaken zoals de Louboutin zaak (rode zool) en de Heksenkaas zaak (auteursrecht op smaak). Achteraf vond op het kantoor de nieuwjaarsborrel van Suum Cuique plaats.13 november 2018: Lezing NCC

Op dinsdag 13 november 2018 kwam senior rechter van het gerechtshof Amsterdam mevrouw Dudok van Heel spreken over de NCC (Netherlands Commercial Court), een rechtbank bedoeld voor internationale handelsgeschillen waar in het Engels geprocedeerd kan worden. Mevrouw Dudok van Heel zou een van de rechters van de NCC worden, al was het destijds was nog onzeker of de NCC er zou komen. Kort na de lezing is het wetsvoorstel ter oprichting van de NCC echter aangenomen in de Eerste Kamer. Het was een hele interessante en actuele lezing die wij afsloten met een gezellig borrel in Café L’Espérance.26 september 2018: Lezing Vluchtvertraging

Op 26 september 2018 vond de eerste lezing van het nieuwe collegejaar plaats. Hendrik Noorderhaven, CEO van EU-claim  kwam vertellen over zijn werk voor een van de grootste claimbedrijven voor vertraagde vluchten. Dit type claimbedrijven kan dankzij grote databases en automatische systemen je vergoeding voor een vertraagde of gecancelde vlucht terugeisen. De lezing eindigde met een interessante discussie over de juridische dienstverlening in de moderne digitale wereld en een borrel in Cafe l'Espérance.


14 juni 2018: Buitendag

Op 14 juni 2018 om 10:00 uur zal de buitendag van Suum Cuique van start gaan. De buitendag bestaat uit een afwisseling van juridisch inhoudelijke activiteiten en sociale activiteiten, waarbij er plaats zal zijn voor ongeveer 20 masterstudenten. Dit jaar zal de buitendag in Rotterdam plaatsvinden, waarbij wij als hoofdactiviteit een bezoek aan de maritieme kamer van de rechtbank zullen brengen.


21 februari 2018: Lezing Recht & Blockchain

In 2008 publiceerde Satoshi Nakamoto een paper, dat een oplossing zou bieden voor een belangrijk probleem: hoe voorkomt men dat digitaal geld gekopieerd wordt en meerdere keren uitgegeven kan worden. Zijn revolutionaire oplossing is een gedecentraliseerd kasboek op het internet: de ’blockchain’. Het systeem wat hij voorstelt, noemt hij Bitcoin. Gebruikers kunnen hiermee direct onderling betalingen doen zonder dat de tussenkomst van een bank of een andere derde vereist is.L

De ontwikkelingen zijn sindsdien hard gegaan. Er gaat geen dag voorbij zonder dat Bitcoin de kranten haalt. Echter, wie van Bitcoin heeft gehoord, heeft slechts gehoord van een fractie van de potentie die de achterliggende ‘blockchain’-technologie vertegenwoordigt. Het gaat hier om iets waarvan we de volledige impact nog niet kunnen bevatten en iets dat invloed zal hebben op alle aspecten van ons leven.

Mr.ir. Arnoud Engelfriet zal daarom op woensdag 21 februari 2018 uitweiden over dit actuele onderwerp. Arnoud is ICT-jurist, gespecialiseerd in internetrecht. Met zijn informatica-achtergrond richt hij zich graag op complexe ICT-vraagstukken. Arnoud is partner bij ICTRecht in Amsterdam. Zijn website Ius mentis is bovendien één van de meest uitgebreide en populaire sites van Nederland over internetrecht, techniek en intellectueel eigendom. Daarnaast is hij ook medewerker van het Tijdschrift voor Internetrecht en werkt hij parttime als docent aan de Vrije Universiteit.

Het bestuur van Suum Cuique heet alle geïnteresseerden welkom! De lezing zal om 17:15 uur van start gaan in zaal B.041 van het Kamerlingh Onnes Gebouw. De lezing zal ten einde lopen rond 18.00, waarna er verder gediscussieerd kan worden tijdens de aansluitende borrel in de Barrera.14 december 2017: Lezing Cyberrisico's, -verzekeringen en zorgplichten

Save the date: Op donderdag 14 december 2017 organiseert Suum Cuique de eerste lezing van dit collegejaar! De lezing staat in het teken van de cyberrisico’s en de daarmee samenhangende zorgplicht van assurantietussenpersonen. De lezing biedt een introductie op het algemene verzekeringsrecht en spitst zich vervolgens toe op de cyberverzekering.

Cyberaanvallen kunnen voor bedrijven grote schade met zich meebrengen. Zo kostte een dergelijke aanval van afgelopen zomer voor Maersk 255 miljoen euro. Bedrijven zijn op dit gebied nog zeer kwetsbaar en moeten vertrouwen op de deskundigheid van verzekeraars assurantietussenpersonen. Maar met de steeds verdergaande digitalisering van onze samenleving ontstaan er bijna dagelijks nieuwe risico’s. In hoeverre kan er van de assurantietussenpersonen verwacht worden dat zij van deze nieuwe risico’s op de hoogte zijn en dragen zij hier verantwoordelijkheid voor?

Mr. Nynke Brouwer weidt op donderdag 14 december 2017 uit over dit actuele onderwerp. Als advocaat bij Dirkzwager Advocaten & Notarissen, houdt Nynke Brouwer zich dagelijks bezig met de praktijk binnen het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. Daarnaast verricht zij aan de Radboud Universiteit Nijmegen een promotieonderzoek op het gebied van privaatrecht en cyberverzekeringen.

Het bestuur van Suum Cuique heet alle geïnteresseerden welkom! De lezing zal om 17:00 uur van start gaan in zaal B.041 van het Kamerlingh Onnes Gebouw. Na afloop kan er onder het genot van een drankje worden nagepraat in Café Barrera.24 november 2016: Lezing Huurrecht donderdag “De wondere wereld van de huur van winkelruimte”

Suum Cuique organiseert op donderdag 24 november een lezing over de wondere wereld van de huur van winkelruimte. In deze lezing zal de theorie van het huurrecht tot leven komen door een aantal aansprekende praktijkvoorbeelden. Aan bod komen onder andere de V&D kwestie, het verschil tussen kantoor- en winkelruimte en het afwijkend huurbeding.

De lezing zal worden verzorgd door de heer mr. E.P.W. Korevaar, advocaat bij Hoeberechts Advocaten en docent aan de Universiteit Leiden. Hij verzorgt sinds 2013 het profileringsvak 'Huurrecht'.

De lezing vindt plaats om 17:00 in zaal B.041. Na afloop kan er onder het genot van een drankje worden nagepraat in Café Barrera.


Voor overige informatie m.b.t. Suum Cuique, bezoek onze facebook pagina of de pagina van het event.


23 mei 2016: Congres 'Recht & (social) Media'

Het jaarlijkse congres van Suum Cuique staat weer voor de deur. Dit jaar zal het congres in het teken staan van Recht & (social) Media.
Verscheidene sprekers zullen hun visie op dit hedendaagse onderwerp belichten.

Eén van de sprekers die we mogen verwelkomen is mr. Charlotte Meindersma, bekend van haar blogs op Facebook als Charlotte's Law en 'Het wetboek voor bloggers'. Charlotte is eigenaar van juridisch adviesbureau Charlotte's Law & Fineprints en zij is gespecialiseerd in intellectuele eigendomsrecht, media- en communicatierecht en informatierecht.

We hopen u allemaal maandag 23 mei van 13:00-17:00 te mogen begroeten in de faculteitskamer!


20 april 2016: Lezing 'De lange schaduw van het verleden. Zoeken naar de kwadratuur van de cirkel?’

Prof. dr. J. Spier gaf op 4 maart zijn Maastrichtse afscheidsrede ‘De lange schaduw van het verleden. Zoeken naar de kwadratuur van de cirkel?’

Op 20 april mogen wij professor Jaap Spier, tevens Advocaat Generaal bij de Hoge Raad, ontvangen over ditzelfde onderwerp. Hij zal spreken over de vraag hoe we met ‘onrecht in het verleden’ moeten omgaan.
In toenemende mate wordt geprobeerd historisch onrecht te vertalen in schadevergoedings- en andere verplichtingen. Dat geldt voor de slavernij, kolonialisme, geroofde kunst, oorlogen en uitstoot van broeikasgassen in het verre verleden. Deze vraag is ook in de hedendaagse politiek nog van belang, aangezien het maatschappelijke gevolg van een politieke keuze soms lastig is in te schatten.

De lezing vindt plaats om 17:00 in B017 van het Kamerlingh Onnes Gebouw.


9 februari 2016: Lezing 'IDR en TTIP'

Prof. mr. H.J. Snijders verzorgt op 9 februari een lezing over internationale arbitrage. Hij zal ingaan op de vraag of arbitrage dan wel overheidsrechtspraak voorkeur verdient bij Bilateral Investment Treaties (BITs) en Multilateral Investment Treaties (MITs). In dit verband zal professor Snijders toespitsen op het IDR-mechanisme (International Dispute Resolution) waar in het ontwerp voor een Transatlantic Trade & Investment Partnership (TTIP) is gekozen.

De lezing vindt plaats om 17:00 in B025 van het Kamerlingh Onnes Gebouw. Na afloop kan er onder het genot van een drankje worden nagepraat in Café Barrera.


Lezing 'Klimaatzaak - Urgenda'

Op 25 november 2015 om 17:00 organiseert Suum Cuique haar tweede lezing van dit collegejaar. Deze lezing zal in het teken staan van de Klimaatzaak van Urgenda tegen de Nederlandse Staat.


Openingslezing Grensoverschrijdende zekerheid

Op woensdag 9 september 2015 organiseert Suum Cuique de openingslezing van dit collegejaar. Mw. mr. M.W. Knigge, coördinator van de masterspecialisatie Civiel recht, zal u informatie geven over onze master.Hierop aansluitend zal de eerste lezing van het nieuwe collegejaar haar aanvang nemen.Deze zal verzorgd worden door mr. J.A. van der Weide, verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht van de Universiteit Leiden.

De openingslezing zal in het teken staan van grensoverschrijdende zekerheid. De heer van der Weide zal een duik nemen in het civiele recht met een grensoverschrijdende aspect. Lijkt de Nederlandse verzamelpandakte-constructie op de Engelse floating charge? En hoe gedraagt een Amerikaanse Article 9 UCC security interest zich in een Nederlands faillissement? De heer van der Weide zal een ronde doen langs de velden van het Nederlandse BW, het Anglo-Amerikaanse recht en Boek IX van het Draft Common Frame of Reference (DCFR).

Om 17:00 uur bent u welkom in zaal B041 van het Kamerlingh Onnes Gebouw om deze lezing bij te wonen. Na afloop van de lezing kan er onder het genot van een drankje worden nagepraat in Café Barrera.