Congres 'Codificaties-toen, nu en straks'

In hetzelfde nummer besteedde mr. Martijn Scheltema aandacht aan de doorwerking van het publiekrecht in het privaatrecht. De codificatie van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), inmiddels 15 jaar geleden, is hierbij steeds en steeds meer van invloed. Die andere codificatie, het nieuw Burgerlijk Wetboek, bestaat inmiddels alweer bijna 20 jaar. Tegelijkertijd worden in het privaatrecht inmiddels steeds meer stappen gezet op het gebied van Europese harmonisatie onder andere door de samenstelling van het Draft Common Frame of Reference (DCFR). Op dat laatste onderwerp ging prof. Alex Geert Castermans nader in. Hij behandelde met name de visie van het Britse House of Lords, dat het DCFR behandelde in een speciale commissie. De benedenzaal van het Gravensteen was goed gevuld met studenten, docenten, redactieleden van VrA en enkele alumni.

Prof. Willem Zwalve vertelde een mooi verhaal over "law and equity", Martijn Scheltema behandelde de drie wijzen van doorwerking van publiekrecht in het privaatrecht en prof. Alex Geert Castermans wierp een blik op de toekomst van het Europese privaatrecht. Zo werden codificaties in het verleden, heden en de toekomst behandelt. Na deze interessante bijdragen, kundig geleid en begeleid door prof. Henk Snijders, werd de middag afgesloten met een borrel op het zonnige terras bij het Academiegebouw. De organisatie dankt alle aanwezigen en hoopt hen binnenkort weer te zien bij de volgende activiteit!