Openingslezing prof. mr. E.H. Hondius, dat afgelopen 9 november een groot succes was!

De Draft Common Frame of Reference (DCFR) is het resultaat van meer dan 25 jaar wetenschappelijk onderzoek over het Europees privaatrecht. De definitieve versie van de academische DCFR werd gepubliceerd in oktober 2009 en momenteel is de Europese Commissie bezig met een selectieprocedure om te bepalen welke delen van het DCFR zullen worden opgenomen in een 'politieke' CFR.

Hondius vertelde onder andere over de kritiek die bestaat op de DCFR. Zo is het wetboek nogal 'Duits' van toon. De tekst is zeer grondig en daardoor moeilijk te volgen voor de gewone burger. Ook is het concept van de redelijkheid en billijkheid, dat bijvoorbeeld in Engeland niet zonder meer wordt aanvaard, zwaar aangezet. Bovendien ontbreken bepaalde belangrijke thema's, zoals het vennootschapsrecht en het personen-, familie- en erfrecht (onze boeken 1, 2 en 4 van het BW).Hondius kwam tot de conclusie dat de DCFR nuttig is voor onderwijs en onderzoek en ook voor het MKB in verband met het exporteren naar het buitenland.Als kanttekening werd wel gemaakt dat het noodzakelijk is om uit te kijken voor het Delawere effect; dus de DCFR niet meteen invoeren over de hele breedte, maar klein beginnen. Kortom kunnen we zeggen dat het een interessante en vernieuwende lezing was waarvan we hebben geleerd en genoten!