Certificaat

Door middel van het bezoeken van activiteiten van Suum Cuique kunnen leden punten sparen en daarmee een certificaat verdienen dat bewijst dat het lid actief deel heeft genomen aan inhoudelijke activiteiten van Suum Cuique. Op dit certificaat zal de handtekening van de voorzitter van Suum Cuique en de handtekening van een gerenommeerde hoogleraar van het instituut voor privaatrecht komen te staan.

De punten kunnen als volgt worden behaald:

Lezing

1 punt

Kantoorbezoek

2 punten

Congres/Buitendag                        

3 punten