Congres Tussen Kunst en Recht 24 mei

Op 24 mei vond het jaarlijkse congres van Suum Cuique plaats met dit keer als thema 'Tussen Kunst en Recht'.

Dagvoorzitter professor Koops opende de dag, waarin hij de sprekers en het thema introduceerde.

Daarna sprak advocaat Paul Russell van Russell Advocaten over kunst & de advocatuur, waarin hij enkele zaken besprak die hij als advocaat heeft behandeld.

Vervolgens sprak professor Pieter ter Keurs van het Rijksmuseum van Oudheden over lokale visies op eigendom, hij benadrukte vooral dat begrip en wederzijds respect in plaats van de juridische harde hand vaak meer resultaat en begrip oogst.

Als derde sprak mevrouw Marguerite Duynstee van de Universiteit Leiden over de teruggave van roofkunst. Zij behandelde met name de Collectie Goudstikker, en illustreerde de werkwijze van de Restitutiecommissie.

Als laatste sprake em. professor Bob Wessels van de Universiteit Leiden over de juridische aspecten van het leven van Rembrandt. Hij liet zien dat het leven van Rembrandt ook veel juridische interessante aspecten behelst en zeker een goed onderzoek waardig is.

Al met al hebben wij kunst als rechtsobject - maar ook als rechtssubject - goed leren kennen!

Wij danken alle sprekers en aanwezigen.