Suum Cuique


mastervereniging voor Civiel recht, genootschap voor Rechtsvinding

Lezing Blockchain & Bitcoin 2018


Openingslezing 2016

Congres 2015

Buitendag 2018

Kantoorbezoek 2016

Buitendag 2014

Lezing modernisering van de rechtspraak 2014

Lezing Cyberrisico's 2017

Lezing Grensoverschrijdende zekerheid 2015

Congres 2014


Lezing ' De Titanenstrijd' 2013


Lezing Arbitrage 2016

Buitendag 2015


Lezing verjaring van asbestgerelateerde schadeclaims 2014

Buitendag 2012