Suum Cuique

Mastervereniging voor Civiel recht, genootschap voor Rechtsvinding

Nieuws en evenementen

Lezing Huurrecht donderdag 24 november 2016  “De wondere wereld van de huur van winkelruimte”

Suum Cuique organiseert op donderdag 24 november een lezing over de wondere wereld van de huur van winkelruimte. In deze lezing zal de theorie van het huurrecht tot leven komen door een aantal aansprekende praktijkvoorbeelden. Aan bod komen onder andere de V&D kwestie, het verschil tussen kantoor- en winkelruimte en het afwijkend huurbeding.

De lezing zal worden verzorgd door de heer mr. E.P.W. Korevaar, advocaat bij Hoeberechts Advocaten en docent aan de Universiteit Leiden. Hij verzorgt sinds 2013 het profileringsvak 'Huurrecht'.

De lezing vindt plaats om 17:00 in zaal B.041. Na afloop kan er onder het genot van een drankje worden nagepraat in Café Barrera.

Voor overige informatie m.b.t. Suum Cuique, bezoek onze facebook pagina of de pagina van het event.


23 mei: Congres 'Recht & (social) Media'

Het jaarlijkse congres van Suum Cuique staat weer voor de deur. Dit jaar zal het congres in het teken staan van Recht & (social) Media. 
Verscheidene sprekers zullen hun visie op dit hedendaagse onderwerp belichten. 

Eén van de sprekers die we mogen verwelkomen is mr. Charlotte Meindersma, bekend van haar blogs op Facebook als Charlotte's Law en 'Het wetboek voor bloggers'. Charlotte is eigenaar van juridisch adviesbureau Charlotte's Law & Fineprints en zij is gespecialiseerd in intellectuele eigendomsrecht, media- en communicatierecht en informatierecht. 

We hopen u allemaal maandag 23 mei van 13:00-17:00 te mogen begroeten in de faculteitskamer!


20 april: Lezing 'De lange schaduw van het verleden. Zoeken naar de kwadratuur van de cirkel?’

Prof. dr. J. Spier gaf op 4 maart zijn Maastrichtse afscheidsrede ‘De lange schaduw van het verleden. Zoeken naar de kwadratuur van de cirkel?’

Op 20 april mogen wij professor Jaap Spier, tevens Advocaat Generaal bij de Hoge Raad, ontvangen over ditzelfde onderwerp. Hij zal spreken over de vraag hoe we met ‘onrecht in het verleden’ moeten omgaan. 
In toenemende mate wordt geprobeerd historisch onrecht te vertalen in schadevergoedings- en andere verplichtingen. Dat geldt voor de slavernij, kolonialisme, geroofde kunst, oorlogen en uitstoot van broeikasgassen in het verre verleden. Deze vraag is ook in de hedendaagse politiek nog van belang, aangezien het maatschappelijke gevolg van een politieke keuze soms lastig is in te schatten.

De lezing vindt plaats om 17:00 in B017 van het Kamerlingh Onnes Gebouw. 


9 februari: Lezing 'IDR en TTIP'

Prof. mr. H.J. Snijders verzorgt op 9 februari een lezing over internationale arbitrage. Hij zal ingaan op de vraag of arbitrage dan wel overheidsrechtspraak voorkeur verdient bij Bilateral Investment Treaties (BITs) en Multilateral Investment Treaties (MITs). In dit verband zal professor Snijders toespitsen op het IDR-mechanisme (International Dispute Resolution) waar in het ontwerp voor een Transatlantic Trade & Investment Partnership (TTIP) is gekozen.

De lezing vindt plaats om 17:00 in B025 van het Kamerlingh Onnes Gebouw. Na afloop kan er onder het genot van een drankje worden nagepraat in Café Barrera.


Lezing 'Klimaatzaak - Urgenda'

Op 25 november om 17:00 organiseert Suum Cuique haar tweede lezing van dit collegejaar. Deze lezing zal in het teken staan van de Klimaatzaak van Urgenda tegen de Nederlandse Staat.


Openingslezing Grensoverschrijdende zekerheid

Op woensdag 9 september organiseert Suum Cuique de openingslezing van dit collegejaar. Mw. mr. M.W. Knigge, coördinator van de masterspecialisatie Civiel recht, zal u informatie geven over onze master.Hierop aansluitend zal de eerste lezing van het nieuwe collegejaar haar aanvang nemen.Deze zal verzorgd worden door mr. J.A. van der Weide, verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht van de Universiteit Leiden.

De openingslezing zal in het teken staan van grensoverschrijdende zekerheid. De heer van der Weide zal een duik nemen in het civiele recht met een grensoverschrijdende aspect. Lijkt de Nederlandse verzamelpandakte-constructie op de Engelse floating charge? En hoe gedraagt een Amerikaanse Article 9 UCC security interest zich in een Nederlands faillissement? De heer van der Weide zal een ronde doen langs de velden van het Nederlandse BW, het Anglo-Amerikaanse recht en Boek IX van het Draft Common Frame of Reference (DCFR).

Om 17:00 uur bent u welkom in zaal B041 van het Kamerlingh Onnes Gebouw om deze lezing bij te wonen. Na afloop van de lezing kan er onder het genot van een drankje worden nagepraat in Café Barrera.

F.t. bestuur van Suum Cuique 2015-2016 is bekend

Lisa van Vliet (Praeses)
Suzanne Gerritse (Abactis)
Teun van der Linden (Quaestor)
Rocco IJsselmuiden (Assessor Buitendag)
Marije Ozinga (Assessor Congres)
Anita Nelis (Assessor Promotie)

Namens het h.t. bestuur van harte gefeliciteerd!