Beschermheren

Prof. mr. H.J. Snijders
(tevens oprichter van het genootschap)

Prof. mr. A.G. Castermans

 Prof. mr. J. Hijma

 

Prof. mr. J.H. Nieuwenhuis
(1944 - 2015)

Prof. mr. S.J. Schaafsma

Prof.mr.dr. W.H. van Boom