Suum Cuique

Mastervereniging voor Civiel recht, genootschap voor Rechtsvinding

Beschermheren

Prof. mr. H.J. Snijders
(tevens oprichter van het genootschap)

Prof. mr. A.G. Castermans

 Prof. mr. J. Hijma

 

Prof. mr. J.H. Nieuwenhuis
(1944 - 2015)

Prof. mr. S.J. Schaafsma

Prof.mr.dr. W.H. van Boom


Prof. mr. H.B. Krans