Suum Cuique

Mastervereniging voor Civiel recht, genootschap voor RechtsvindingNieuwsbrief van Suum Cuique, oktober 2016

Waarde leden,

Hierbij sturen wij u de nieuwsbrief van oktober 2016. In deze nieuwsbrief kijken we vooruit naar de volgende activiteit (lezing op 24 november), blikken wij terug op de afgelopen activiteit (de openingslezing van 15 september en het kantoorbezoek bij Simmons & Simmons op 23 september), en brengen wij u op de hoogte van het nieuws van de afdeling Civiel recht.

Het Suum Cuique bestuur 2016-2017


Achter v.l.n.r.: Melanie Godschalk (Assessor Buitendag), Alexander Chatzakis (Assessor Promotie), Teun van der Linden (Quaestor).
Voor v.l.n.r.: Suzanne Vriend (Ab-actis), Floor Veldhuis (Praeses), Monisha Sardjoe (Assessor Congres).


Aankondiging volgende lezing

Lezing - Huurrecht

Op donderdag 24 november organiseert Suum Cuique de tweede lezing van dit collegejaar. Deze lezing zal in het teken staan van de huurrecht. De lezing wordt verzorgd door mr. Korevaar, docent aan de Universiteit Leiden van het profileringsvak 'Huurrecht' van onze Master. Nadere informatie volgt per e-mail en Facebook (red. Facebook event link)


Verslag lezing zelfrijdende auto's 

Op 15 september heeft prof. dr. mr. Tjong Tjin Tai de openingslezing verzorgd over de aansprakelijkheidsvraag bij zelfrijdende auto's.

Allereerst legde hij uit dat 'zelfrijden' een relatief begrip is. Tussen de twee uitersten: geheel zelfstandig rijden en een onzelfstandige auto bevindt zich meer, bijvoorbeeld zelfstandig rijden waar het menselijke besturing vraagt of auto’s die verschillende taken zelfstandig verrichten. De huidige ‘zelfrijdende’ auto’s bevinden zich tussen deze laatste twee fasen.

Via omwegen naar het buitenlands recht en de jurisprudentie, werden de verschillende aansprakelijkheidsgrondslagen die het slachtoffer ten dienste staan, besproken. Met het slachtoffer wordt bedoeld, degene die wordt aangereden. Er werd ingegaan op art. 185 WVW, op de aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad, productaansprakelijkheid en aansprakelijkheid voor gebrekkige roerende zaken. De laatste bleek een sleutelrol te spelen, met als bepalende factor de wijze waarop art. 6:173 BW wordt geïnterpreteerd: geldt daar een strenge norm die aansluit bij de maat-bestuurder voor gewone auto's, of geldt daar een beperkte vorm die aansluit bij de (beperkte) stand der techniek? In het eerste geval verkrijgt het slachtoffer nagenoeg dezelfde bescherming als bij gewone auto's en draagt de bezitter het ontwikkelrisico, in het laatste geval moet het slachtoffer de risico's dragen van falen van de besturing van de auto's.

Na deze geslaagde openingslezing hebben we de dag afgesloten met een borrel bij de Barrera!

Verslag kantoorbezoek Simmons & Simmons

Zoals elk kantoorbezoek, begint de dag met een kennismaking en een introductie. Simmons & Simmons is een full-service kantoor met 4 hoofdsectoren: Asset Management & Investment Funds, Financial Institutions, Life Sciences, Technology, Media & Telecommunications (TMT). 

Daarna kwam er een casus op tafel, met in de hoofdrol 'Rudi', een skileraar. Hij had buiten zijn werktijd met een inmiddels bevriende leerling een biertje gedronken bovenaan één van de pistes. De leerling had eigenlijk de hele week al aangedrongen om van een zwarte piste af te roetschen, maar Rudi had dit geweigerd omdat dit gevaarlijk is. Nadat ze de laatste piste afgingen onder invloed van een drankje, is de leerling van een buckelpiste (een extra zware piste) afgegaan, terwijl het mistig was. Rudi heeft hem dit sterk afgeraden. Daarbij is de leerling ernstig gewond geraakt. Hiervoor heeft hij de skileraar aansprakelijk gesteld, omdat er nog sprake zou zijn van een verantwoordelijkheid van zijn kant. Máár is dit nog wel zo buiten lestijd? Of is sprake van een sport- en spelsituatie? Na deze levendige casus te hebben besproken, was er de mogelijkheid de skileraar te horen (als getuige). Ook het slachtoffer was nog aanspreekbaar en stond open voor vragen. 

Als apotheose moest er in een Moot Court- achtige setting door advocaten de kant van hun cliënt worden bepleit. Door middel van een stoplicht was het mogelijk de tijd in de gaten te houden en na afloop werden er individueel en klassikaal tips & trics door een partner van Simmons & Simmons gegeven. De dag werd afgesloten met een borrel.

Al met al een zeer succesvol kantoorbezoek. Voor herhaling vatbaar! Houd de nieuwsbrief in de gaten voor de volgende kantoorbezoeken.
                    Nieuws van de afdeling Civiel recht

Studiemiddag rondom het nieuwe Franse verbintenissenrecht

Op vrijdag 14 oktober jl. vond in Leiden een studiemiddag plaats rondom het nieuwe Franse verbintenissenrecht. De studiemiddag werd gehouden ter gelegenheid van het afscheid van Charlotte Pavillon als medewerkster van de afdeling Burgerlijk recht. Het programma was een goed bewaard geheim voor Charlotte. 


Schotse lezers reageren verhit op artikel door Rosmarijn van Kleef

Vanuit Lausanne berichtte Rosmarijn van Kleef dat zij op verzoek van de Scotland Herald een artikel heeft geschreven in verband met het Football Education and Prejudice congres in Glasgow op 21 oktober jl. In het artikel haakt zij aan bij haar proefschrift “Liability of football clubs for supporters’ misconduct”, waarop zij eerder dit jaar promoveerde in Leiden.


Vier nieuwe onderwijskrachten ingezet voor Inleiding Burgerlijk Recht

Per 1 september 2016 heeft de afdeling Burgerlijk recht er maar liefst vier medewerkers bij, in de hoedanigheid van promovendus, docent, piek-docent of student-assistent. Het gaat om Lotte Kremers, Thijmen Nuninga, Friso van de Pol en Janna Vermolen (v.l.n.r.). Momenteel geeft dit kleurrijke gezelschap onderwijs aan propedeusestudenten. Hieronder hun portretten.

                                                          
Thijmen Nuninga nieuwe Meijers PhD Fellow Instituut voor Privaatrecht

Ook werkt Thijmen Nuninga per 1 september 2016 als Meijers PhD Fellow bij het Instituut voor Privaatrecht. In de zomer van 2016 kreeg hij de Meijers positie toegewezen op basis zijn onderzoeksvoorstel ‘Norm relativity and the election of remedies’. Thijmen gaat deel uitmaken van het Instituut voor Privaatrecht als promovendus (promotor: prof. W.H. van Boom) en docent.


PAO Onderwijsprijs 2015 voor Yvonne Erkens en Bart Krans

Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de beste 'interne' en 'externe' docent. De prijs voor de beste interne docent is gewonnen door Yvonne Erkens en voor de beste externe docent door Bart Krans.

      

Kijk voor nadere informatie over deze nieuwsrubrieken op:
https://www.universiteitleiden.nl/nieuws?faculty=burgerlijk-recht