Terugblik


Lezing 15 september 2016 - 'zelfrijdende auto's' prof. dr. mr. Tjong Tjin Tai

Op 15 september heeft prof. dr. mr. Tjong Tjin Tai de openingslezing verzorgd over de aansprakelijkheidsvraag bij zelfrijdende auto's.

Allereerst legde hij uit dat 'zelfrijden' een relatief begrip is. Tussen de twee uitersten: geheel zelfstandig rijden en een onzelfstandige auto bevindt zich meer, bijvoorbeeld zelfstandig rijden waar het menselijke besturing vraagt of auto’s die verschillende taken zelfstandig verrichten. De huidige ‘zelfrijdende’ auto’s bevinden zich tussen deze laatste twee fasen.

Via omwegen naar het buitenlands recht en de jurisprudentie, werden de verschillende aansprakelijkheidsgrondslagen die het slachtoffer ten dienste staan, besproken. Met het slachtoffer wordt bedoeld, degene die wordt aangereden. Er werd ingegaan op art. 185 WVW, op de aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad, productaansprakelijkheid en aansprakelijkheid voor gebrekkige roerende zaken. De laatste bleek een sleutelrol te spelen, met als bepalende factor de wijze waarop art. 6:173 BW wordt geïnterpreteerd: geldt daar een strenge norm die aansluit bij de maat-bestuurder voor gewone auto's, of geldt daar een beperkte vorm die aansluit bij de (beperkte) stand der techniek? In het eerste geval verkrijgt het slachtoffer nagenoeg dezelfde bescherming als bij gewone auto's en draagt de bezitter het ontwikkelrisico, in het laatste geval moet het slachtoffer de risico's dragen van falen van de besturing van de auto's.