Suum Cuique

Mastervereniging voor Civiel recht, genootschap voor Rechtsvinding

Word lid

Het lidmaatschap van Suum Cuique staat open voor civielrechtelijk geïnteresseerde bachelor- en masterstudenten. Ook de docenten die betrokken zijn bij de master burgerlijk recht kunnen lid worden van het genootschap.

De contributie bedraagt € 5,- per jaar voor studenten en (minimaal) € 12,50 per jaar voor afgestudeerden.


Inschrijfformulier