Suum Cuique

Mastervereniging voor Civiel recht, genootschap voor Rechtsvinding

Word lid

Het lidmaatschap van Suum Cuique staat open voor civielrechtelijk geïnteresseerde bachelor- en masterstudenten. Ook de docenten die betrokken zijn bij de master burgerlijk recht kunnen lid worden van de vereniging.

De contributie bedraagt € 5,- per jaar voor studenten en (minimaal) € 12,50 per jaar voor afgestudeerden.

Suum Cuique gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Zie hiertoe onze privacyverklaring.

Inschrijfformulier